عصرکشاورزی

1401-05-23 8:15 ق.ظ

Home - تماس با ما

تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : محسن ممبنی

سردبیر : مصطفی اسدی

نشانی: خوزستان، اهواز، شهرک آغاجاری، مجتمع تجاری امید، واحد  68.

شماره تماس : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰

ایمیل : asrkeshavarzi@gmail.com

پل ارتباطی در فضای مجازی : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰

 

آخرین اخبار