امروز: 13 آذر 1401 ساعت: 05:41

تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : محسن ممبنی

سردبیر : مصطفی اسدی

نشانی: خوزستان، اهواز، شهرک آغاجاری، مجتمع تجاری امید، واحد  68.

شماره تماس : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰

ایمیل : asrkeshavarzi@gmail.com

پل ارتباطی در فضای مجازی : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰

 

آخرین اخبار