امروز: ۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت: ۰۳:۴۵

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری ۳۲.۹ درصد شد

تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری ۳۲.۹ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٧٩ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص زراعت و باغداری در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٢٨.٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢۶.٧ درصد افزایش است.

شاخص گروه غلات در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۴٠٣.٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢۴۶.٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٩.٢ درصد افزایش است.

شاخص گروه سبزیجات در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۵٢٠.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٢.٨ درصد افزایش است.

بخوانید
تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گران‌فروشی

شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٨٩.٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٧.٨ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۴٨۶.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۵.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۵۵۶.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵١.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۴۶١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.٢ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٨.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه گوسفند و بره در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۵٣٧,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٨.۴ درصد افزایش است.

بخوانید
افزایش دو برابری تولید روزانه شکر در شرکت توسعه نیشکر

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ۴۴٧.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣۵.١ درصد افزایش است.

منبع خبر

Print Friendly, PDF & Email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار