امروز: ۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت: ۲۰:۴۸

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

کاهش ٣.٩۶ درصدی شاخص تولید برق در سال ٩٨

براساس این گزارش نرخ تورم تولید برق در سال ١٣٩٧، رقم ١٢۶.٢۴ بوده که نسبت به سال قبل از آن (٩۶) معادل ۴.٧۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در ١٣٩٨ برابر با ١١٨.١٣ است که نسبت به سال قبل ۶.٠٨ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٧ برابر با ١٢۵.٧٨ بوده که نسبت به سال قبل ۶.٨۵ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال‌ ١٣٩٨ برابر ١١٧.۴١ که نسبت به سال قبل ۴.٢ درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٧ برابر با ١٢٢.۵٩ بوده که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش یافته بود.

شاخص قیمت تولیدکننده (نرخ تورم) بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال ١٣٩٨ برابر ١٣٣.۵۵ که نسبت به سال قبل ١.۵۶ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ برابر ١٣۵.۶۶ بوده که نسبت به سال قبل ۶٩.۴ درصد افزایش یافته بود.

Print Friendly, PDF & Email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *