احتمال آلودگی سفره های آب زیرزمینی به کرونا چقدر است؟
احتمال آلودگی سفره های آب زیرزمینی به کرونا چقدر است؟

ایرنا به نقل از مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فضلاب کشور نوشت: برای تامین آب آشامیدنی از سفره‌های آب زیرزمینی به طور معمول چاه‌های عمیق حفر می‌شود. کوشیار اعظم واقفی افزود: برای تامین آب آشامیدنی از سفره‌های آب زیرزمینی به طور معمول چاه‌های عمیق حفر می‌شود، بنابراین احتمال […]

ایرنا به نقل از مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فضلاب کشور نوشت: برای تامین آب آشامیدنی از سفره‌های آب زیرزمینی به طور معمول چاه‌های عمیق حفر می‌شود.

کوشیار اعظم واقفی افزود: برای تامین آب آشامیدنی از سفره‌های آب زیرزمینی به طور معمول چاه‌های عمیق حفر می‌شود، بنابراین احتمال نفوذ ویروس به این عمق وجود ندارد و حتی احتمال حضور باکتری‌ها که موجود زنده هستند نیز بسیار کم است.

وی با بیان اینکه ویروس کرونا موجود زنده نیست و تا زمانی که به محیط جانداران وارد نشود غیرفعال است، گفت: کرونا از نوع ویروس‌های پوشش‌دار بوده و این نوع ویروس‌ها در طبیعت به شدت ناپایدار هستند.

اعظم واقفی ادامه‌داد: نگرانی‌ها درخصوص تاثیر آرامستان‌ها بر منابع آب از قدیم وجود داشته است اما درباره باکتری‌ها و نه ویروس‌ها، بنابراین ضروری است محل دفن در محدوده سفره آب زیرزمینی نباشد و مطابق دستورکارهای موجود شرایط آن و فواصل از منابع آب رعایت شده باشد.

5380049 - احتمال آلودگی سفره های آب زیرزمینی به کرونا چقدر است؟

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به احتمال ورود ویروس به منابع آب سطحی، اضافه‌کرد: با توجه به رعایت شرایط استاندارد در آرامستان‌ها و اعمال پروتکل‌های بهداشتی، این احتمال نیز به صفر خواهد رسید.

وی خاطرنشان‌کرد: این ویروس در مقابل مواد گندزدا بسیار ناپایدار است و نیم میلی‌گرم کلر در لیتر به سهولت آن را از بین می‌برد.

اعظم واقفی گفت: اظهارنظر درخصوص اینکه استفاده از آب سطحی آلوده تا چه حد می‌تواند برای آبیاری گیاهان و سبزیجات مشکل‌آفرین باشد برعهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است.

۲۲۳۲۲۷