اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در منابع طبیعی ارتقا می‌یابد
اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در منابع طبیعی ارتقا می‌یابد

سرپرست سازمان جنگل‌ها گفت: با ارتقای اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در منابع طبیعی و تقویت حضور ‌میدانی یگان حفاظت سازمان در این عرصه‌ها، راه را بر سودجویان منابع ‌طبیعی خواهیم بست.

به‬ گزارش عصر کشاورزی به نقل از سازمان جنگل‌ها، مسعود منصور در جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: در طرح حفاظتی جدید، نیروهای حفاظتی را بر اساس مناطق بحرانی، نیمه بحرانی و عادی ساماندهی خواهیم کرد تا بر اساس این منطقه‌بندی به حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بپردازند.

وی تاکید کرد: فرماندهان یگان حفاظت در ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها باید از نیروهای نظامی باشند؛ اما در شهرستان‌ها از نیروی رسمی و پیمانی برای سرپرستی یگان استفاده می‌کنیم.

سرپرست سازمان جنگل‌ها گفت: در این روش پشتیبانی کامل از یگان حفاظت مانند یکپارچه‌سازی اطلاعات، تأمین تجهیزات، ایجاد فضای رصد با راه اندازی شبکه مانیتورینگ، سامانه هوشمند، طرح‌های مدیریت پیشگیری از حریق از طریق واحدهای سازمانی ذیربط به عمل آمده تا این نیروها تنها بر حفظ و مراقبت از منابع طبیعی کشور و اطفای حریق تمرکز داشته باشند.

وی بیان داشت: از خرداد ماه امسال برای کلیه نیروهای گشت و مراقبت کلاس‌های آموزشی با عنوان آشنایی با مبانی حقوق، مقررات و قوانین منابع طبیعی برگزار می‌شود.

منصور با اشاره به این که در این طرح انتخاب نیروهای حفاظتی بر اساس صلاحیت انجام خواهد گرفت، بر این نکته که محل خدمت نیروهای حفاظتی، عرصه‌های منابع طبیعی است نه ساختمان اداری تأکید کرد.

به گفته وی، نیروهای یگان حفاظت برای حراست، گشت و مراقبت باید دارای لباس فرم متحدالشکل، وسایل نقلیه مناسب، وسایل و تجهیزات دفاع شخصی، کارت شناسایی و حکم باشند.

این مقام مسؤول گفت: صلاحیت اخلاق حرفه‌ای و تعلق خاطر به منابع طبیعی کشور اولین شاخص ما برای انتخاب نیروهای حفاظتی است.