پیش‌بینی تولید ۹۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در خوزستان
پیش‌بینی تولید ۹۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در خوزستان

مدیرکل شیلات خوزستان از پیش بینی تولید حدود ۹۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی و بومی در استان در سال جاری که سال جهش تولید نامگذاری شده است، خبر داد.

فتح‌الله ابوعلی در بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیک ماهیان گرمابی و بومی شهید ملکی اهواز اظهار کرد: در سال جاری که سال جهش تولید نامگذاری شده است، پیش بینی می شود حدود ۹۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان گرمابی و بومی در مراکز تکثیر ماهی خوزستان تولید شود.

وی با اشاره به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیک ماهیان گرمابی و بومی شهید ملکی اهواز افزود: این مرکز با مساحت ۲۲۰ هکتار، یکی از بزرگترین مراکز تکثیر و پرورش از لحاظ وسعت و تولید در سطح کشور است که پیش بینی می شود ۲۷ میلیون قطعه از این ۹۰ میلیون بچه ماهی گرمابی در این مرکز تولید و بالغ بر ۲۲ میلیون قطعه از این تعداد جهت رهاسازی و بازسازی در منابع آبی استان مورد استفاده قرار بگیرد.

ابوعلی تصریح کرد: هدف از تولید بچه ماهیان گرمابی و بومی، تامین بچه ماهی موردنیاز طرح بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی و جایگزینی ماهیان صیدشده در تالاب و رودخانه و مخازن سد و همچنین کمک به تامین بچه ماهیان مورد نیاز مزارع پرورش ماهیان گرمابی است.

مدیرکل شیلات خوزستان به نقش موثر مراکز تکثیر دولتی در تعادل بخشی قیمت بچه ماهی و سلامت بهداشتی بچه ماهیان مورد نیاز مزارع پرورشی اشاره و خاطرنشان کرد: این امر برای افزایش تولید آبزیان و رونق صید و صیادی در جوامع ساکن اطراف منابع آبی، حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان و افزایش اشتغال و بهبود معیشت ساکنان منطقه اهمیت فراوان دارد.

به گزارش ایسنا، وی همچنین کمک به بالا رفتن سرانه مصرف آبزیان در نقاط مختلف استان و ترویج ماهیگیری تفریحی و راه اندازی صنعت توریسم و رونق گردشگری را از جمله دیگر اهداف بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی استان برشمرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح بازسازی ذخایر آبزیان بر اساس تلفیق الگوی علمی و تجربه ۲۰ ساله فعالیت بازسازی ذخایر آبزیان این اداره کل و پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور است.

ابوعلی افزود: پس از برنامه ریزی تولید در مراکز تکثیر ماهیان گرمابی و بومی و برآورد حجم و شرایط فیزیکی و شیمیایی آب در همه منابع آبی داخلی و بررسی جوانب مختلف وضعیت تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه سدها و براساس تکلیف و برنامه سازمان شیلات ایران، عملیات رهاسازی کپورماهیان و ماهیان بومی در منابع آبی مستعد انجام می شود.