محمدرضا میر افزود: چند نوع از آفت‌های دیگر نیز در مزارع گندم و جو وجود دارند، اما به اندازه آفت سن غلات خطرناک نیستند و آسیب زیادی به مزارع و محصولات وارد نمی‌کنند.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به روند مبارزه با آفت سن غلات در سال جاری بیان کرد: مبارزه با این آفت در نوبت کشت ۹۸ -۹۹ از تاریخ ۶ اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا زمان تکمیل برداشت گندم و جو از زمین ها، ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: مبارزه با این آفت هم با سن مادر و هم با پوره سن در حدود ۲۸ استان صورت می‌گیرد و سطح مبارزه از مدت زمان مذکور تا به امروز به ۹۶۹ هزار و ۹۲ هکتار رسیده است.
ایشان با اشاره به اینکه سطح مبارزه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: سطح مبارزه با آفت سن غلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار هکتار کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده این است که آفت سن غلات در حال ریشه کن شدن است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات در رابطه با میزان خسارت وارد شده به مزارع گندم اظهار کرد: آفت سن غلات به طور مستقیم به محصول گندم و جو خسارت وارد نمی‌کند بلکه در مواردی کیفیت محصول نهایی را کاهش می‌دهد.
میر افزود: سطح نهایی خسارت وارد شده به محصول گندم پس از برداشت نهایی به صورت میانگین تحت عنوان سن زدگی گندم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سن زدگی تا ۲ درصد مورد قبول است، خاطر نشان کرد: سال گذشته میانگین سن زدگی به کل گندم‌های کشور ۰.۵ درصد بود همچنین امسال با توجه به کاهش سطح مبارزات، امیدواریم میانگین سن زدگی نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
بخوانید  طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی به کمیسیون ارجاع شد