بررسی وضعیت تولید روغن و کنسرو زیتون در ایران و جهان
بررسی وضعیت تولید روغن و کنسرو زیتون در ایران و جهان

راساس آخرین آمار شورای بین‌المللی زیتون‌ (IOC) میزان تولید روغن زیتون در جهان ۳۳۷۹ هزار تن در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ اعلام شد که نسبت به سال قبل به‌طور متوسط رشد ۳۱٫۹۱ درصدی را تجربه کرده است.

براساس آخرین آمار شورای بین‌المللی زیتون‌ (IOC) میزان تولید روغن زیتون در جهان ۳۳۷۹ هزار تن در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ اعلام شد که نسبت به سال قبل به‌طور متوسط رشد ۳۱٫۹۱ درصدی را تجربه کرده است.

اتحادیه اروپا با ۲۱۸۸٫۳ هزار تن تولید (۶۴٫۷۶ درصد تولید جهانی) بیشترین سهم خود را از تولید جهانی به خود اختصاص داده است؛ اسپانیا با۱۲۶۲٫۲ هزارتن (۳۵٫۳۷ درصد تولید جهانی) ایتالیا با ۴۲۸ هزار تن  (۱۲٫۶۶ درصد تولید جهانی) یونان با  ۳۴۶ هزار تن (۱۰٫۲۳ درصد تولید جهانی) به ترتیب رتبه اول تا سوم را داشته‌اند. همچنین تونس با ۳۲۵هزار تن (۹٫۶ درصد تولید جهانی) ترکیه با ۲۶۳هزار تن (۷٫۷درصد تولید جهانی) مراکش با ۱۴۰ هزارتن (۱٫۴درصد تولید جهانی) و پرتغال با ۱۳۴٫۸ هزارتن (۱٫۹درصد تولید جهانی) در رتبه بعدی تولید جهانی قرار دارند.

مطابق با پیش‌بینی شورای بین‌المللی زیتون، میزان تولید روغن زیتون در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در جهان حدود ۳۱۴۴هزارتن برآورد شده است که بر اساس پیش‌بینی تولید سال قبل (۳۲۱۷٫۵ هزارتن) دارای کاهش تولید ۲٫۲۸ درصدی بوده و همچنین میزان تولید روغن زیتون در اتحادیه اروپا حدود ۲۰۱۱٫۱هزار تن برآورد شده است که بر اساس پیش‌بینی تولید سال قبل (۲۲۶۳٫۴هزارتن) کاهش تولید ۱۱٫۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش تولید در اتحادیه اروپا و دنیا به دلیل کاهش تولید روغن زیتون در اسپانیا است که بر اساس پیش‌بینی شورای بین‌المللی زیتون از ۱۷۸۹٫۹هزار تن تولید روغن زیتون در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ، به میزان ۱۲۳۰ هزارتن تولید در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ رسیده است و دارای کاهش تولید ۳۱٫۲۸ درصدی نسبت به سال قبل بوده است. این در حالی است که سایر کشورها دارای رشد تولید بوده‌اند.

تولید کنسرو زیتون در دنیا

براساس آخرین آمار پیش‌بینی شورای بین‌المللی زیتون (IOC) تولید کنسرو زیتون در جهان ۲۹۲۵٫۵هزار تن در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اعلام شد که نسبت به سال قبل به‌طور متوسط رشد ۱۳٫۸۷درصدی داشته است و اتحادیه اروپا با ۸۰۸ هزار تن تولید، ۲۷٫۶۳ درصد از تولید جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین  مصر با ۶۹۰ هزارتن (۲۳٫۵۸درصد تولید جهانی) اسپانیا با ۵۰۰ هزارتن (۱۷٫۰۹ درصد تولید جهانی) ترکیه با  ۴۱۴ هزار تن (۱۴٫۱۸درصد تولید جهانی) به ترتیب رتبه اول تا سوم را داشته‌اند و الجزایر با ۳۰۰هزار تن (۱۰٫۲۵درصد تولید جهانی) یونان با ۲۰۷ هزارتن (۷٫۰۷ درصد تولید جهانی ) سوریه و آرژانتین با ۱۰۰هزار تن (۳٫۴۱درصد تولید جهانی) ایتالیا با ۷۴ هزارتن (۲۴٫۵درصد تولید جهانی) در رتبه بعدی تولید جهانی قرار دارند. کشورهای عمده تولیدکننده، صادرکنندگان اصلی کنسرو زیتون نیز هستند و براساس آمار شورای بین‌المللی زیتون کشورهای آمریکا، برزیل، روسیه و کانادا بزرگترین واردکنندگان کنسرو زیتون در جهان را تشکیل می‌دهند.

بررسی وضعیت تولید روغن  و کنسرو زیتون در ایران

تولید میوه زیتون:

میزان تولید کل محصول زیتون در کشور بر اساس آخرین آمار اخذ شده از استان‌ها برابر با ۱۴۷۲۲۴ تن در سال ۱۳۹۸بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ به مقدار ۴۳ درصد افزایش داشته است. این افزایش تولید به‌دلیل انجام عملیات‌های مناسب اصلاحی که شامل (هرس، تغذیه و …)، مدیریت در کنترل و پیشگیری آفات و بیماری‌ها علی‌الخصوص مگس زیتون صورت گرفته است.

تولید روغن زیتون:

از میزان ۱۴۷۲۲۴ تن میوه زیتون تولید شده، ۴۷ درصد وارد فرآیند روغن‌کشی زیتون شده است. از این مقدار ۱۱۶۴۸ تن روغن زیتون استحصال شده است که در مقایسه با سال گذشته میزان تولید روغن زیتون در سال ۹۸ رشد ۳۸درصدی داشته است. از عوامل موثر در میزان این افزایش تولید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-         مدیریت بهنگام در خصوص پیشگیری، مبارزه و کنترل آفت مگس زیتون

۲-         ارزش افزوده بالای روغن زیتون در مقایسه با کنسرو زیتون در سال جاری

۳-         تشویق و ترغیب باغداران برای برداشت محصول به صورت روغنی

۴-         ترویج فرهنگ مصرف روغن زیتون جایگزین سایر روغن‌های خوراکی

تولید کنسرو زیتون:

از میزان ۱۴۷۲۲۴ تن میوه زیتون تولید شده، ۵۳ درصد از میوه زیتون برای فرآوری و تولید کنسرو زیتون برداشت شد. از این مقدار ۵۹۸۷۲ تن کنسرو زیتون تولید شده است که در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش ۲۲درصدی تولید کنسرو در کشور بوده‌ایم که نشان‌دهنده اقبال سرمایه‌گذاران به تولید روغن زیتون است.