کشاورزی دانش‌بنیان با مرمت بنیان‌های کشاورزی
کشاورزی دانش‌بنیان با مرمت بنیان‌های کشاورزی

پیش از بیستم فروردین‌ماه سال‌جاری که مجلس با اکثریت آراء به کاظم خاوازی رأی داد، وزارت سیاسی و پراکنده شده جهاد کشاورزی کاملاً سردرگم بود. خاوازی به محض ورود و هم‌زمان با گزینش اصلح‌ترین نیروهای کارآمد و متخصص سعی کرد با دور شدن از مسائل سطحی و حاشیه‌ای، پیگیری برنامه‌های مربوط به امور جاری و […]

پیش از بیستم فروردین‌ماه سال‌جاری که مجلس با اکثریت آراء به کاظم خاوازی رأی داد، وزارت سیاسی و پراکنده شده جهاد کشاورزی کاملاً سردرگم بود. خاوازی به محض ورود و هم‌زمان با گزینش اصلح‌ترین نیروهای کارآمد و متخصص سعی کرد با دور شدن از مسائل سطحی و حاشیه‌ای، پیگیری برنامه‌های مربوط به امور جاری و سوق دادن کشاورزی به‌سمت پایداری ملی به بنیان‌های کشاورزی بپردازد. برخی از اقدامات وزیر طی یک‌ماه اخیر به شرح زیر است:

– وابستگی به کودهای شیمیایی همواره برای بخش تولید خطرآفرین بود و وزیر با انتصاب مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی بن‌بست آن را گشود.

– اطلاعات پراکنده کشاورزی و برخوردهای سلیقه‌ای که از دهه ۷۰ اجازه برنامه‌ریزی صحیح مبتنی‌بر آمار و اطلاعات را نمی‌داد، موجب شد تا برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و سامان‌دهی آن مجری مستقل راه‌اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی انتخاب شود.

– خاوازی با توجه جدی به استارتاپ‌ها و برگزاری جلسه و شنیدن نظرات مجریان آن‌ها ساختمانی را برای توسعه کمی و کیفی این نهاد و به‌روز رسانی استارتاپ‌ها اختصاص داد.

– سالانه تا مرز ۳۰ درصد تولیدات در بخش‌های مختلف کشاورزی ضایعات داریم و وزیر معتقد بود، علاوه‌بر راه‌های کاهش ضایعات، مدیریت اقتصادی پسماند می‌تواند سبب بازگرداندن میلیون‌ها تن پسماند در مسیر تولید کود، علوفه، کاغذ، مواد سلولوزی و… شود و این حرکت نیز آغازی نو یافت.

– خوراک دام و طیور به‌عنوان یک بنیان استراتژیک باید وابستگی کم‌تری را شاهد باشد و رفتن به‌سمت نظام تغذیه و تنوع‌بخشی به آن یکی از اهداف اصلی وزیر قرار گرفت.

– زنجیره‌های تولید، تأمین و توزیع مورد حمایت جدی وزیر بود و ملاقات‌های ویژه با کارآفرینان و تشکل‌های مربوطه به انسجام بیش‌تر و حمایت بیش‌تر در این زمینه انجامید.

– ایجاد کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور با عضویت مدیران ارشد نشان از مشارکت مستقیم در جهش تولید دارد.