ایسنا/بوشهر در فصل بهار امسال با افزایش دما شاهد آتش سوزی های متعدد و گسترده در سطح مراتع و جنگل های کشور به ویژه در جنوب و جنوب غرب هستیم. چندین آتش سوزی در مراتع مناطق کوهستانی بوشهر در روزهای اخیر رخ داده که با تلاش فراوان مردم و مسئولین خاموش و کنترل گردیده ولی هنوز خطر وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص می گوید: وقوع آتش سوزی های کنترل نشده و گسترده موجب خسارت فراوان به پوشش گیاهی خاک و در نهایت تخریب زیستگاه ها و افزایش سرعت فرسایش خاک و خسارت به طبیعت خواهد شد. بنابراین پیشگیری و مهار آتش سوزی ها در عرصه های طبیعی بسیار مهم و ضروری است.

فرهاد قلی نژاد همچنین می گوید: علت افزایش و وقوع آتش سوزی ها در روزهای اخیر افزایش دما، خشکی و کاهش رطوبت و خشکیدگی پوشش علفی و مرتعی است که با توجه به بارندگی های مطلوب زمستان و بهار پوشش علفی و مرتعی در مناطق کوهستانی استان بوشهر از وضعیت خوبی برخوردار که خشکیدگی پوشش مذکور موجب افزایش خطر و احتمال آتش سوزی گردیده است.

وی تاکید می کند: از آنجا که پیشگیری از آتش سوزی بسیار مهم بوده و دلیل عمده آتش سوزی های اخیر بی احتیاطی استفاده کنندگان از طبیعت است از عموم مردم به ویژه گردشگران، دامداران و جوامع محلی خواهشمند است در هنگام ورود و استفاده از طبیعت از افروختن آتش خودداری و هنگام ترک محل از خاموش بودن آتش اطمینان حاصل نمایند و در صورت مشاهده هر گونه آتش سوزی مراتب را به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست اطلاع رسانی نمایند.

بخوانید  کلنگ ساخت کشتارگاه صنعتی دام روانسر به زمین زده شد

شایان ذکر است در مهار و کنترل آتش سوزی های اخیر در استان بوشهر جوامع محلی و همیاران محیط زیست همکاری بسیار مطلوبی را با مسئولین و محیط بانان و جنگل بانان به عمل آورده اند.

انتهای پیام