در نتیجه افزایش امکانات و ظرفیت‌ها در محیط‌های شهری و مهاجرت روستاییان به شهر و همچنین افزایش جمعیت شهرها، نیاز به "مسکن" و سایر نیازها باعث شده تا حریم شهرها روز به روز گسترش پیدا کند که این توسعه حریم شهر به تدریج مناظر محیط طبیعی را در معرض نابودی قرار داده است. بر این اساس امروزه افزایش ساخت و ساز در اطراف شهرها به نابودی روزافزون طبیعت دامن زده است. این تصاویر حوالی شهر تبریز گرفته شده است.

بخوانید  نخست برداشت مکانیزه برنج گیلان در صومعه‌سرا انجام شد