ویدئو / سوختن زاگرس چگونه زندگی ما را تهدید می‌کند؟
ویدئو / سوختن زاگرس چگونه زندگی ما را تهدید می‌کند؟

در هفته‌های گذشته موجی از سوختن جنگل‌ها و مراتع در ایران به راه افتاد که هنوز علت آن‌ها مشخص نیست. مثل منطقه حفاظت‌شده خائیز در کهگیلویه و بویر احمد، بوشکان بوشهر، بهبهان، اندیکا و گچساران تنها بخشی از این مناطق هستند. اگر ذخایر سبز زاگرس از دست بروند، چه اتفاقی ایران را تهدید می‌کند؟ دریافت […]

در هفته‌های گذشته موجی از سوختن جنگل‌ها و مراتع در ایران به راه افتاد که هنوز علت آن‌ها مشخص نیست. مثل منطقه حفاظت‌شده خائیز در کهگیلویه و بویر احمد، بوشکان بوشهر، بهبهان، اندیکا و گچساران تنها بخشی از این مناطق هستند. اگر ذخایر سبز زاگرس از دست بروند، چه اتفاقی ایران را تهدید می‌کند؟

دریافت ۴۱ MB

خبرنگار: سارا سبزی/ تصویربرداران: علیرضا محمدی، سید حامد موسوی/ تدوینگر: امیرحسین شهسواری