مزارع نیشکری، پناهگاهی برای پرندگان / گردشگری طبیعت و فرصت‌هایی برای اشتغال
مزارع نیشکری، پناهگاهی برای پرندگان / گردشگری طبیعت و فرصت‌هایی برای اشتغال

مزارع نیشکر، محیط مناسبی برای بازگشت حیات وحش مهیا کرده است که در نتیجه آن، تعداد بی شماری پرندگان به منطقه روی آورده اند.

مزارع نیشکر، محیط مناسبی برای بازگشت حیات وحش مهیا کرده است که در نتیجه آن، تعداد بی شماری پرندگان به منطقه روی آورده اند.
در پی آن، فضای عمومی منطقه برای دوستداران محیط زیست و حیات وحش بسیار جذاب و نشاط آور شده است.
ایجاد زیستگاه های مناسب برای پرندگان در مزارع نیشکر، شکل گیری اکوسیستم طبیعی و جاذبه های دیدنی از جمله تالاب نیشکر و… فضای مناسبی را برای گردشگران و دوستداران محیط زیست ایجاد کرده است.
توجه به کارکردهای صنعت گردشگری برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در روستاهای اطراف مزارع نیشکر اهمیت زیادی دارد.