رییس جمهوری از ۹۸ کشاورز نمونه خراسان شمالی تجلیل کرد

به گزارش ایرنا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در این آیین گفت: در سند توسعه استان، بخش کشاورزی به عنوان پیشران توسعه تعیین شده است از این رو این بخش در رشد اقتصادی منطقه دارای اهمیت بسیار زیادی است.

محمود قنبری اظهار داشت: نیمی از جمعیت استان در روستاها سکونت دارند و در زیربخش های کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، بر این اساس نیاز است تا آموزش و ترویج بیش از پیش مورد توجه باشد.

وی افزود: ما وظیفه داریم برای رونق کشاورزی، در کنار تولیدکننده ایستاده و از وی حمایت کنیم، کشاورزان باید برای رونق تولید از شیوه های نوین کشاورزی و آبیاری استفاده کنند تا بهره وری افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: این استان در زمینه تولید گوشت قرمز وضعیت مناسبی دارد و میزان تولید آن بیش از نیاز استان است اما هنوز در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ وابسته به سایر استان ها هستیم.

۳۰ درصد کشاورزان برتر تحصیلات دانشگاهی دارند

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این آیین گفت: سه نفر از کشاورزان نمونه استان، برتر کشوری شناخته شده اند که ۲ نفر در زمینه تولید گندم بذری آبی و دیم و یک نفر در زمینه توسعه باغ در زمین های شیبدار برتر شده و مورد تجلیل قرار گرفت.

عبدالله یوسفی با بیان اینکه ۹۵ نفر از کشاورزان منطقه نیز به عنوان برتر استانی انتخاب شده اند، اظهار داشت: ۳۰ درصد از کشاورزان برتر استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و ۱۲ درصد از این افراد را زنان تشکیل داده اند.

بخوانید  ۲۹۶ هزار و ۱۱۷ تن بذر گندم آبی و دیم از کشاورزان خریداری شد

وی با تاکید بر لزوم کشاورزی دانش‌محور گفت: با وجود اینکه سطح زیر کشت گندم استان در سال های اخیر کاهش یافته است و از ۶۲ هزار هکتار به ۴۷ هزار هکتار رسیده است اما تولید کاهش نیافته و با تکیه بر تولید دانش محور حتی افزایش یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: باید تلاش کنیم تا میزان برداشت محصول از واحد سطح بیشتر شده و بهره وری افزایش یابد.

خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از آن در روستاها سکونت دارند.

در این استان ۸۲ هزار بهره بردار در این بخش فعالیت دارند.