مسیر صادرات «کَره» از اصفهان هموار می شود
مسیر صادرات «کَره» از اصفهان هموار می شود

معاون اقتصادی استانداری اصفهان از فراهم کردن مسیر صادرات «کَره» از استان اصفهان خبر داد. سید حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین با اشاره به فراهم شدن زمینه صادرات «کَره» از استان اصفهان اظهار داشت: در ابتدای سال «کَره» به عنوان یکی از فراورده های لبنی از گروه یک کالایی به […]

5513699 - مسیر صادرات «کَره» از اصفهان هموار می شود

معاون اقتصادی استانداری اصفهان از فراهم کردن مسیر صادرات «کَره» از استان اصفهان خبر داد.

سید حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین با اشاره به فراهم شدن زمینه صادرات «کَره» از استان اصفهان اظهار داشت: در ابتدای سال «کَره» به عنوان یکی از فراورده های لبنی از گروه یک کالایی به گروه دو تغییر وضعیت داد و ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نشد.

وی افزود: تا ابتدای سال ارز ۴۲۰۰ تومانی به «کَره» وارداتی تعلق می گرفت که عرضه آن در پایان تابستان متوقف شد و ارز ترجیحی برای واردات آن اختصاص نیافت.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان بیان داشت: با برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر صحیح توانستیم علاوه بر پاسخ به نیاز داخلی زمینه صادرات آن را فراهم کنیم و می توان به جهش اقتصادی دست یافت.

وی اضافه کرد: تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به«کَره» وارداتی با ارز آزاد ۶ برابر بود اما قیمت آن حدود دو دهم درصد افزایش یافت که نکته بسیار مهمی است و بنا به درخواست تولیدکنندگان با اخذ مجوزهای لازم تولیدمازاد «کَره» به کشورهای هدف صادر می شود.

۴۸