تعهد اشتغالزایی جهادکشاورزی استان قزوین ۱۰۰درصد تحقق یافت به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حمیدرضا تبسمی با بیان اینکه تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال باعث شده تا سه هزار و ۸۶۳ نفر ‏مشغول به کار شوند، اظهار داشت: این میزان از اشتغال‌زایی تا پایان بهمن ماه سال ‏جاری در سامانه رصد اشتغال ملی و […]

تعهد اشتغالزایی جهادکشاورزی استان قزوین ۱۰۰درصد تحقق یافت157877583 - تعهد اشتغالزایی جهادکشاورزی استان قزوین ۱۰۰درصد تحقق یافت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حمیدرضا تبسمی با بیان اینکه تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال باعث شده تا سه هزار و ۸۶۳ نفر ‏مشغول به کار شوند، اظهار داشت: این میزان از اشتغال‌زایی تا پایان بهمن ماه سال ‏جاری در سامانه رصد اشتغال ملی و استانی ثبت شده و قطعا تا پایان سال این درصد ‏تحقق افزایش می‌یابد. ‏
تبسمی به وضعیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی در شهرستان‌های استان قزوین اشاره کرد و گفت: ‏شهرستان‌های قزوین، بویین زهرا، البرز و آبیک با انجام کامل تعهدات و ‏شهرستان‌های آوج و تاکستان بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات اشتغال را محقق ساخته‌اند.‏
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ‏اهمیت بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: بخش ‏کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ و بهره‌گیری فراوان از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور ایفا کند.‏
تبسمی افزود: بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش ‏کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن به عنوان ‏پیش‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور، امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع ‏موانع توسعه در این بخش، نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به ‏شکوفایی و توسعه دست یابند. ‏
وی اظهار داشت: توسعه کشاورزی در بستر توسعه روستاها، ضمن امکان بهره‌برداری بهینه از ‏منابع آب و خاک و سرمایه انسانی مستقر در مناطق روستایی، می‌تواند به بهبود امنیت غذایی، ‏کاهش قیمت محصولات غذایی، حل معضل بیکاری و افزایش میزان اشتغال، ایجاد پیوندهای ‏اقتصادی قوی در زنجیره تولید و تشویق فعالیت های مولد منجر شود.‏