به گزارش عصرکشاورزی:
بوشهر- ایرنا- کاهش منابع آبزیان خلیج فارس در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش آلودگی‌های دریا، تخریب زیستگاه‌ها بر اثر فعالیت‌های اقتصادی و استخراج ذخایر نفت وگاز و بویژه برداشت و صید بی رویه باعث شد تا برای احیای این منابع طرح “دریابست” در برخی کشورهای حاشیه این دریا از جمله ایران اجرا شود.

بخوانید  توزیع خوراک دام رایگان در مناطق دارای تنش آبی خوزستان آغاز شد