به گزارش عصرکشاورزی:

تهران – ایرنا – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ‌مدل‌ پیش‌آگاهی‌ خوشه‌خوار انگور توسط محققین این موسسه تحقیقاتی تهیه شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، محققین این موسسه برای مدیریت آفت خوشه‌خوار انگور که یکی از مهم‌ترین آفات تاکستان‌های ایران است، مبادرت به تهیه مدل پیش آگاهی کردند.

تاکنون در کشور به منظور تعیین مناسب‌ترین زمان سمپاشی علیه این آفت از تله‌های فرمونی استفاده می شد.

در حالی که بکارگیری تله های فرمونی در پیش آگاهی توسط متخصصین امر دارای دقت کافی نبوده و انتقادات زیادی بر آن وارد است.

در این راستا نوسانات فصلی جمعیت شب پره خوشه‌خوار انگور در تاکستان های دو استان قزوین و کردستان بررسی و بر اساس آن مدل پیش آگاهی مبتنی بر فنولوژی تابع دما برای جمعیت‌های مستقر در این دو استان تهیه شد و به منظور تهیه مدل پیش آگاهی از روش محاسبه مجموع گرمای موثر ساعتی (GDH) استفاده شد.

از ابتدای سال ۱۴۰۰، اعتبارسنجی و توسعه کاربرد مدل تهیه شده در سطح کشور توسط سازمان حفظ نباتات، با همکاری و زیرنظر مجری مسوول پروژه در حال اجراست.

به گزارش ایرنا، براساس آمار سال ۹۸، سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن انگور در بیش از ۳۰۰ هزار هکتار تاکستان کشور تولید شد که براساس برنامه ریزی کشت ۳۰ درصد رقم کشمشی، ۳۰درصد رقم تازه خوری و ۴۰ ارقام با قابلیت ماندگاری بالا کشت می شود.

بخوانید  پرسنل صنعت نیشکر در اربعین حسینی به سوگ نشستند