به گزارش عصرکشاورزی:

تهران – ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه امنیت غذایی بین کشورها رقابت وجود دارد، دنیا شرایط امنیت غذایی خود را ارتقا داده و حوزه “امنیت غذا” در این دوره به “قدرت غذا” تغییر شکل داده است و گاهی اقتدار غذایی از اقتدار نظامی مهمتر است.

به گزارش ایرنا، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» عصر شنبه در جلسه ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: با اتفاق کرونا در دنیا حوزه غذا و امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. همه کشورها همیشه در حوزه غذا دغدغه داشته اند. در همه قوانین اساسی کشورها امنیت غذا و تامین غذا توسط دولت‌ها از جایگاه مهمی برخوردار است. اما در شرایط کرونا حساسیت‌ها بیشتر شده و کشورها برای احتیاط ذخیره سازی بیشتری انجام می دهند.

وی افزود: دسترسی به غذا کمتر و نسبت به گذشته گرانتر شده است. به همین دلیل بین کشورها از این ناحیه رقابتی در جهت امنیت غذایی شهروندان ایجاد شده است.  چین در زمینه خرید و ذخیره سازی اقلام غذایی از بقیه جلوتر بوده و ید طولایی دارد. دنیا شرایط امنیت غذایی خود را ارتقا داده است و حوزه امنیت غذا امروز به حوزه “قدرت غذا” تغییر شکل داده است. کشورها امروز فقط به دنبال امنیت غذایی مردم خود نیستند، می خواهند صاحب قدرت غذا شوند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه واژه‌ای در ادبیات سیاسی و دیپلماسی به نام “اقتدار غذایی” ایجاد شده است، بیان کرد:  اقتدار ملی کشورها به اقتدار غذا وابسته شده که در معاملات، تجارت و ارتباط سیاسی کشورها حائز اهمیت است و در کنار دیگر دیپلماسی ها، “دیپلماسی غذایی” به عنوان یک مفهوم و بعد فعال بین المللی مطرح است تا جایی که گاهی در حوزه عمل اهمیت اقتدار غذا از اقتدار نظامی هم مهمتر است.

بخوانید  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عمده زیرساخت‌های روستایی توسط جهادسازندگی احداث شده است

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری حادثه ساقط شدن جت روسی توسط پدافند ترکیه گفت: همه جهان با شناختی که از رییس جمهوری روسیه داشتند منتظر نوعی واکنش نظامی بر علیه ترکیه بودند ولی نیاز غذایی روسیه به بخش کشاورزی و غذای ترکیه باعث شد، کار دو کشور با گفت‌وگو به سرانجام برسد.  این نشان می‌دهد که قدرت غذا بسیار قوی و بازدارنده است.

ایران در غرب آسیا صاحب اقتدار غذایی است ولی سهم ما ۲ درصد است

وی با اشاره به شرایط اقلیم ایران و شرایط خوب طبیعی و آب و هوایی کشور، عنوان کرد: سر جمع کم آبی و پر آبی، ما نسبت به کشورهای همسایه شرایط ویژه‌ای داریم. ما در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه صاحب قدرت غذایی هستیم. ولی واقعیت این است ولی کرسی اقتدار غذایی ما کامل نیست و حتی در بخشی از امنیت غذایی خودمان هم کاستی هایی داریم. بر اساس ظرفیت و پتانسیل آن قدرتی که باید در اختیار ما باشد، نیست. میلیون ها نفر در کشورهای همسایه ما زندگی می کنند و سهم ما از صد در صد امنیت غذایی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا ۲ درصد است.

عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نقش غذا و قدرت غذا در اقتدار ملی و بین المللی گفت: غذا مانند اسلحه عامل استیلا است. ۳۷ درصد غذای جهان در آمریکا است که خود ابزار قدرت، حکمرانی و استیلا است. ما از این ابزار برخوردار نیستیم. کشور داری اقتدار غذایی در منازعات، مناسبات و دیپلماسی بین‌المللی مورد توجه دییگر کشورها قرار می گیرد و در رای آن ها تاثیر می گذارد. لذا این ابزار از که نظر اکولوژیکی و استراتژیکی در اختیار ما است  ولی در عمل ما نتوانستیم به مرحله‌ای برسیم که در حوزه امنیت ملی و بین المللی از بهره ‌برداری کنیم.

بخوانید  بررسی طرح‌های ساماندهی خودرو و امنیت غذایی در دستور کار مجلس

ادامه دارد…