آب و خاک استان تهران حائز رتبه نخست کشوری شد
آب و خاک استان تهران حائز رتبه نخست کشوری شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، امین روشنی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان با اشاره به نامه مشـاور وزیر و مجری طرح سامـانه هـای نوین آبیـاری به وزیرجهـاد کشاورزی درخصوص گزارش عملکرد طرح توسـعه سامانه های نوین آبیاری در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، امین روشنی، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان با اشاره به نامه مشـاور وزیر و مجری طرح سامـانه هـای نوین آبیـاری به وزیرجهـاد کشاورزی درخصوص گزارش عملکرد طرح توسـعه سامانه های نوین آبیاری در سال۱۴۰۰ گفت: بنابر این نامه، با پیگیری ها و تلاش هـای صورت گرفته توسـط همکاران این مـدیریت و مـدیریت جهاد کشاورزی شهرسـتان ها، استان تهران حائز بالاترین امتیاز (رتبه اول کشوری) از نظر تطابق با فرآیندها و دستورالعمل اجرایی سامانه های نوین آبیاری شد.وی ضـمن تشـکر از حمـایت های همه جانبه مسئولان سازمانی و کلیه همکاران آب و خاک افزود: براین اساس استان تهران با تطابق صددرصدی برترین استان کشور شد.