مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها تمام شد
مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها تمام شد

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل با رویکرد گردشگری به پایان رسید. به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، زاهد شفیعی گفت: براساس تکلیف قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی […]

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مطالعات طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل با رویکرد گردشگری به پایان رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، زاهد شفیعی گفت: براساس تکلیف قانونی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بند (ب) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، برای تدوین طرح ساماندهی گردشگری جنگل­‌های البرز و زاگرس ‌شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مطالعات این طرح را با استفاده از ظرفیت کارشناسان داخلی و همکاری مراکز علمی دانشگاهی در قالب «چارچوب سیاستگذاری، مدیریت وحفاظت ازجنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری» تهیه و برای سیر مراحل تصویب کرده است.

او افزود: از جمله ویژگی‌های مهم این طرح، حفظ جایگاه گردشگری پایدار از طریق ارتباط و تعامل با ذی‌نفعان و جوامع میزبان در هنگام تدوین و اجرای طرح‌های توسعه در مناطق طبیعی ساحلی و جنگلی و تعیین نقش و وظایف هر کدام از دستگاه‌ها برای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها با رعایت اصول توسعه پایدار است.

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری گفت: انتظار می‌رود در اجرای موفق این طرح، دستیابی به اهدافی نظیر تدوین سیاست‌های یکپارچه گردشگری با رعایت اصل پایداری در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و کارکردهای سواحل وجنگل‌ها، ایجاد هماهنگی بین بخشی در کشور در اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای گردشگری جنگل‌ها و سواحل، حفظ و احیای منابع طبیعی و اتخاذ ساز و کارهای بهره‌برداری بهینه از زیست‌بوم گردشگری پایدار را میسر کند.

انتهای پیام