افزایش قیمت نان چقدر محتمل است؟
افزایش قیمت نان چقدر محتمل است؟

وزیر جهادکشاورزی با بیان این‌که تولید امسال گندم بسیار خوب است و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین ذخایر راهبردی امسال حدود ۲میلیون تن گندم وارد می‌کند. به گزارش خبرآنلاین، کاظم خاوازی افزود: تولید امسال گندم بسیار خوب است و از این رو دولت برنامه ای […]

وزیر جهادکشاورزی با بیان این‌که تولید امسال گندم بسیار خوب است و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین ذخایر راهبردی امسال حدود ۲میلیون تن گندم وارد می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، کاظم خاوازی افزود: تولید امسال گندم بسیار خوب است و از این رو دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین ذخایر راهبردی امسال حدود ۲ میلیون تن گندم وارد میکند.وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان پیشرو در بخش زراعت ۳ تا ۵ برابر در بخش باغبانی ۸ تا ۹ برابر در دام ۲ برابر و در شیلات یک و نیم برابر میانگین تولید دیگر کشاورزان رکورد می‌زنند و برنامه داریم که کشاورزان از کشاورزان پیشرو برای افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر الگوبرداری کنند.

وی با اعلام اینکه براساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در سال ۹۸ به‌ترتیب ۳ و ۸/۸ درصد بوده است اضافه کرد: در سال ۹۲ کل تولید بخش کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود که اکنون به ۱۲۴ میلیون تن افزایش یافته است و در پایان سال به ۱۲۸ میلیون تن خواهد رسید.

5407152 - افزایش قیمت نان چقدر محتمل است؟

وی گفت: در بخش زراعت تولید ۶۸ میلیون تنی در سال ۹۲ به ۸۳ و ۷دهم میلیون تن در سال ۹۸ افزایش یافت و این میزان تا پایان سال به ۸۶ و نیم میلیون تن می‌رسد.وی ادامه داد: در باغبانی از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون تن تولید رسیده‌ایم و این رقم تا پایان سال ۲۴ و ۸دهم میلیون تن خواهد شد.خاوازی افزود: در بخش دام و طیور در سال ۹۲ میزان تولید ۱۲ میلیون تن بود که که سال گذشته به ۱۵و۶دهم میلیون تن رسید و تا پایان سال به ۱۶ میلیون تن افزایش می‌یابد.

مشروح این خبر را اینجا بخوانید.