میزان ذخیره آب در ۳ سد خوزستان کاهش یافت
میزان ذخیره آب در ۳ سد خوزستان کاهش یافت

مدیرعامل آب و برق خوزستان گفت: وضعیت حجم مفید آب در سدهای کرخه، مارون و جراحی کاهش یافت.

به گزارش عصر کشاورزی، فرهاد ایزدجو ظهر امروز شنبه در نشست مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی خوزستان اظهار کرد: ابتدا برنامه این بود که به میزان دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب برای ماه‌های مهر و آبان در سدهای کرخه، مارون و جراحی باقی بماند ولی بعد نیمه دوم خرداد برنامه‌ریزی تغییر یافت که وضعیت حجم مفید آب در سد کرخه، مارون و جراحی کاهش یافت.

وی افزود: بر اساس اعلام مدیرکل محیط زیست برای فروردین، اردیبهشت و خرداد هر ماه ۱۲۹ میلیون مترمکعب بود که ۲۲۲ میلیون مترمکعب وارد تالاب شد؛ همچنین در اردیبهشت ۱۲۳ میلیون مترمکعب و در خرداد نیز ۷۳ میلیون مترمکعب وارد تالاب شد.

مدیرعامل آب و برق خوزستان ادامه داد: در تیرماه سال جاری در مجموع حدود ۵۰ میلیون مترمکعب منابع آب تالاب هورالعظیم تأمین شده که این میزان حدود ۱۹ درصد کمتر از نیاز زیست محیطی اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست است ولی به نظر تخصیص مصوب وزارت نیرو نیاز آبی تالاب محقق شده است.

وی با بیان اینکه تا هشتم تیرماه امسال تالاب هورالعظیم به میزان ۸۷ درصد آب داشته که تا پایان تیرماه این میزان به ۷۶ درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر بالغ‌بر ۹۰ هزار هکتار کشت شلتوک در استان انجام شده که ۲۹ هزار هکتار آن در شاوور، ۴۱ هزار هکتار در حوضه کارون و ۱۸ هزار هکتار آن نیز در کرخه است.