بارش‌های اخیر باعث افزایش قابل توجه ذخیره آب سد‌های خوزستان نشد
بارش‌های اخیر باعث افزایش قابل توجه ذخیره آب سد‌های خوزستان نشد

در بارش‌های اخیر، آورد آب مناسبی به سد‌ها رخ نداده و حجم قابل توجهی در مخازن سد‌ها ذخیره نشد و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجا است.

به گزارش عصر کشاورزی، فرهاد ایزدجو  مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: هر چند بارش‌های روزهای اخیر در برخی نقاط استان مناسب و سبب تامین آب برای زمین‌های کشاورزی شد اما از نظر منابع آب، تنش آبی در استان همچنان پابرجا است و تنها ۴ درصد از حجم مفید مخازن سدهای خوزستان دارای آب است.

او با بیان اینکه در پی فعالیت سامانه بارشی از تاریخ ۲۹ آبان تا اول آذرماه، دبی رودخانه‌های مارون، کارون و دز در اثر فعال شدن مسیل‌ها و حوضه میانی افزایش یافت، افزود: بیشترین بارش ثبت‌شده در استان در بازه زمانی فوق در شهرستان شوشتر بود که در طی ۳ روز ۸۳ میلیمتر بارش اتفاق افتاد.

ایزدجو با اشاره به اینکه در حوضه کارون با بارش مناسب در شهرستان‌های شوشتر و گتوند، حوضه میانی شور دشت بزرگ در پایین دست سد گتوند علیا فعال شد که در اثر آن دبی رودخانه کارون در مقطع اهواز به بیش از ۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه رسید، اظهار داشت: همچنین در حوضه دز نیز بارش‌های مناسبی در شهرستان دزفول اتفاق افتاد که علاوه بر افزایش دبی رودخانه دز، سبب کاهش نیاز آبی بخش کشاورزی در پایین دست شد و در حوضه مارون، بارش‌های مناسبی به خصوص در پایین دست سد اتفاق افتاد که دبی ورودی لحظه‌ای به سد رامشیر به ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه رسید.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر عدم تاثیر این بارش‌ها بر میزان ذخیره مخازن سدها تصریح کرد: بارش‌های اتفاق افتاده در بازه زمانی ۲۹ آبان تا اول آذرماه سبب کاهش نیاز آب کشاورزی و تامین آب اول برخی از کشت‌های منطقه به خصوص در حوضه مارون و جراحی شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در بارش های اخیر، آورد آب مناسبی به سدها رخ نداده و حجم قابل توجهی در مخازن سدها ذخیره نشد و از نظر منابع آب، تنش آبی در خوزستان همچنان پابرجا است.