عصرکشاورزی

1401-07-05 1:54 ق.ظ

تولّدی دیگر در آغوش هفت‌ طرح

هادی خوش سیما

1)شصت سال پیش: اینجا هفت‌تپه است؛ پاییز1340؛ طنین ترنم حیات بر میراثِ هفت‌تپه. نوستالژی یک «آغاز» در هجدهمین روز آخرین ماه پاییزی، هرچند برای مبتکرش خوش یُمن نبود و او را به بند کشاند اما هوای «شیرین» را در فضای باستانی چغازنبیل پراکند و سال‌ها بعد با 137 تن در هکتار، چنان به ثمر نشست که کام ایران را شیرین‌تر از شیرین نمود و قامتش حتی زیر بمباران مدامِ بعثی‌ها خمیده نشد.

2)پنجاه و شش سال پیش: اینجا هفت‌تپه است؛ پاییز 1344؛ کشف بقایای یک شهر در زخمه‌ی بولدوزرهای نیشکر. آرامگاه باشکوه ایرانی با گورستانی سه هزار و پانصد ساله. مرکز مهم عیلامیان که ویرانی‌اش، رونق‌بخش شوش شد.  منطقه‌ی مهم با قدیمی‌ترین طاق قوسی شکل جهان و مقبره‌ی پادشاه تپتی و ملکه‌اش‌ در جوار مزارع نیشکر که می‌تواند رونقی جهانی به گردشگری منطقه دهد.

3)سی و پنج سال پیش: اینجا هفت‌تپه است؛ پاییز 1365؛ هفت شهر عشق. معبدِ عاشقان و عارفان. مامن شیرانِ روز و پارسایان شب. منطقه‌ای در حصارِ نیشکرها که بوی خون و خمپاره گرفت. از خاک این منطقه، پنجاه و هفت دلاورش به افلاک رسیدند و خونِ «ابوتراب‌ها» در پهنه‌ی کشتزارهای سرسبزش، شوری شیرین افکند. رگِ غیرت «عباس‌ها» و «رحمان‌ها» زیر بمباران بی‌محابای بعثی‌ها و موج خمسه خمسه عراقی‌ها بر تاسیسات نیشکر، شرافت و مردانگی را بر تاریخ هفت‌تپه حک کرد.

4)شصت روز پیش: اینجا هفت‌تپه است؛ پاییز 1400. روزِ تصمیم‌ساز دولت و قوه قضاییه در هجدهمین روز مهرماه برای هفت‌تپه‌ای که قامتش در سوءمدیریت‌ها خمیده شده بود؛ قامتی که زیر بار هشت سال جنگ هم خم نشد. در آغازین پرتو خورشید پشتِ حصار نی‌ها در هجدهمین روز مهر، پس از ماه‌ها اعتراض لبخند امید بر چهره‌ی تکیده کارگران نقش بست و نوای زندگی در قدیمی‌ترین کارخانه‌ی نیشکری ایران نواخته شد.

کارگرانی که تا پیش از این، سفره‌های خالی‌شان را در خیابان‌ها گسترانده بودند و فریاد اعتراض‌شان از حقوق‌های عقب افتاده و مدیریت ناکارآمد گذشته در خیابان‌های این شهر پیچیده بود، به ناگاه با “تصمیم مشترک” به عرصه‌ی تولید بازگشتند و چند روز بعد، مردان رنج‌‌دیده از سوء مدیریت‌ها، در پناه هفت طرح، طلوع زیبای بیست و ششمین روز پاییز را نه از سنگر اعتصابات بلکه در سنگر تولید به نظاره نشستند.

5)و هجدهم آذر: اینجا هفت‌تپه است؛ پاییز 1400؛ نوستالژی تولدِ هفت‌تپه بر میراث کهن در شصت سالگی. رویش جوانه‌های امید در رهایی چند ساله از اعتراضات کارگری . امروز در کالبد بی‌جان ِ هفت‌تپه از سوء مدیریت گذشته، در طنین ِ پِرس‌ها، در درخشش شراره‌ی بُراده‌های آهن، در ترنم چرخشِ دستگاه‌ها و در پچ پچ شادمانی کارگران، روح تازه‌ای دمیده شده است. امروز هجدم آذر ماه، شصت سال پس از یک تصمیم تاریخ‌ساز و شصت روز پس از یک تصمیم مشترک، هفت‌تپه در آغوش هفت طرح، تولدی دیگر یافته است.

 

 

 

آخرین اخبار

یادداشت

Asrkeshavarzi.ir

Follow us on Instagram
ما را در اینستاگرام دنبال کنید