عصرکشاورزی

1401-05-28 5:57 ب.ظ

زمانبندی فرایند‌های صدور مجوز‌های دامپزشکی در سراسر کشور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از زمانبندی فرایند‌های صدور مجوز‌های دامپزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این فرایند تا پایان مرداد در سایت سازمان دامپزشکی و در سایت همه ادارات کل دامپزشکی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور: در برنامه صف اول رسانه ملی از زمانبندی فرایند‌های صدور مجوز‌های دامپزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این فرایند به زودی یعنی تا پایان مرداد در سایت سازمان دامپزشکی و در سایت همه ادارات کل دامپزشکی قرار می‌گیرد.

آقامیری اظهار داشت: بر اساس این زمان بندی، نهاده‌های دامی غیرممکن است، قبل از زمان مقرر و انجام آزمایش از بنادر ترخیص شود برای مثال پیشتر، نهاده‌های دامی حداقل ۲۵ روز، حتی تا دو ماه و نیم زمان می‌برد تا نهاده ترخیص شود. اما امروزه با توان همکاران این بخش، طی پنج روز نهاده‌ها ترخیص می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: زودتر از این زمان نیز محال است، چون بعضی از آزمایشا‌ها نیاز به کشت باکتری دارد، به باکتری باید سه روز زمان دهیم که رشد کند که متوجه سالم و یا آلوده بودن محصول و نهاده شویم و اگر چنانچه محصولی آلوده باشد اجازه ترخیص داده نشده و بار مرجوع می‌شود.رئیس سازمان دامپزشکی کشور از زمانبندی فرایند‌های صدور مجوز‌های دامپزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این فرایند تا پایان مرداد در سایت سازمان دامپزشکی و در سایت همه ادارات کل دامپزشکی قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

یادداشت