نگاه سهامداران به بورس بلند مدت باشد
نگاه سهامداران به بورس بلند مدت باشد

کارشناس بازار سرمایه به سهامداران بورس پیشنهاد داد نگاه میان مدت و بلند مدت به بازار سرمایه داشته باشند.

احمد اشتیاقی در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: اوج بازار سرمایه سال ۹۹ بود که سود هر سهام به قیمت سهم آن تقریبا ًبالغ بر حداکثر ۵% بود و فردی که تمایل داشت در مجامع سود خود را از محل سود شرکت‌ها کسب کند؛ حداکثر ۵ درصد بیشتر نصیبش نمی‌شد و به نوعی در این بازار پی بر‌ای p/e بالغ بر ۲۰ بود.

او ادامه داد:، اما در حال حاضر، با توجه به کاهش قیمت سهم در دو سال اخیر، سودآوری شرکت‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش هم مواجه شده است و اگر تقریباً در مجامع حضور پیدا کرده و سود را تقسیم کنیم، می‌توانیم ۲۵ درصد عایدی کسب کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:به همین سبب، اگر منابعی مازاد وجود دارد، باید به خرید سهم اختصاص دهیم، چراکه برای سه سال آینده از این بازار سود کسب می‌کنیم بالاترین بازدهی را کسب کنیم و به نوعی ۲۰ تا ۲۵ درصد از محل سود تقسیمی کسب می‌کنیم.

اشتیاقی تصریح کرد: اگر در سال‌های آینده با موج‌های تورمی مواجه شویم، قطعا با افزایش سهام شرکت می‌توانیم بازدهی مناسب کسب کنیم تا از تورم عقب نمانیم و بتوانیم سرمایه گذاری با صرفه‌ای را در بازار سرمایه ایجاد کنیم.