وضعیت قابل قبول کیفیت هوای ۵ کلانشهر/ اهواز همچنان آلوده‌ترین کلانشهر
وضعیت قابل قبول کیفیت هوای ۵ کلانشهر/ اهواز همچنان آلوده‌ترین کلانشهر

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست از بین ۷ کلانشهر کشور امروز(۱۵ مردادماه) شهر اهواز آلودگی هوا را با وضعیت ناسالم برای همه تجربه کرده است. کیفیت هوای ۶ کلانشهر نیز در وضعیت قابل قبول قرار دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره […]

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست از بین ۷ کلانشهر کشور امروز(۱۵ مردادماه) شهر اهواز آلودگی هوا را با وضعیت ناسالم برای همه تجربه کرده است. کیفیت هوای ۶ کلانشهر نیز در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای ۷ کلانشهر کشور، امروز(۱۵ مردادماه) آلاینده شاخص هوای اهواز ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با عدد ۱۵۷  و به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر کشور در وضعیت ناسالم برای همه قرار گرفته است.

پس از آن کیفیت هوای کلانشهرهای تهران با آلاینده شاخص«ازن» و با شاخص ۱۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است اما کیفیت هوای کرج با آلاینده شاخص«ازن» و با شاخص ۹۲،شهر اراک،اصفهان و مشهد با آلاینده شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص‌های ۵۶،۸۱،۸۷ در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌اند.

کلانشهر تبریز نیز با آلاینده شاخص «ازن» با شاخص ۵۵ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروه‌های حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه‌ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

انتهای پیام