عصرکشاورزی

1401-07-05 1:09 ق.ظ

سجاد سنجابی بازرس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

دولت توجهی به تشکلهای کشاورزی نمی کند/آقای وزیر با تشکل های کشاورزی همراه شوید


به گزارش عصر کشاورزی سجاد سنجابی در گفتگو با عصر کشاورزی اظهار داشت: در هفته دولت هیچ برنامه ای برای تشکلهای کشاورزی در استان کرمانشاه وجود نداشت و انگار تشکل های کشاورزی فراموش شده اند.

وی اظهار داشت: مقامات دولتی برای افتتاح طرح های مختلف وارد استان کرمانشاه می شوند اما در این طرح ها هیچگونه اسمی از طرح کشاورزی وجود ندارد.

بازرس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: بنده به عنوان یک کشاورز پیشرو بارها عنوان کرده ام که چرا تشکلهای کشاورزی جایی در برنامه های مسئولین ندارند؟! آقای وزیر (دکتر ساداتی نژاد) شما گفتید که من با بخش خصوصی کار می کنم اما دریغ از یک نشست یا همکاری کوچک. آقای وزیر با حرف نمی شود بخش کشاورزی را شکوفا کرد.

گزارشگر: احسان حاصل فروش

آخرین اخبار

یادداشت

Asrkeshavarzi.ir

Follow us on Instagram
ما را در اینستاگرام دنبال کنید