ایران رکورد دار فرونشست زمین در جهان است/کشاورزان ایران تمایل به مهاجرت از کشور دارند
ایران رکورد دار فرونشست زمین در جهان است/کشاورزان ایران تمایل به مهاجرت از کشور دارند

ممکن است فکر کنید این چه عنوان تلخی است، اما واقعیت دارد و خطری است که بیش از هر زمان ایران ما را تهدید می‌کند. ایران ۲ بار رکورد میزان فرونشست زمین را در دهه‌های نخست قرن ۲۱ جابجا کرده است، بطوریکه یکبار در سال ۲۰۰۵ با رقم ۳۶ سانتیمتر در سال در استان تهران […]

ممکن است فکر کنید این چه عنوان تلخی است، اما واقعیت دارد و خطری است که بیش از هر زمان ایران ما را تهدید می‌کند. ایران ۲ بار رکورد میزان فرونشست زمین را در دهه‌های نخست قرن ۲۱ جابجا کرده است، بطوریکه یکبار در سال ۲۰۰۵ با رقم ۳۶ سانتیمتر در سال در استان تهران و یکبار در سال ۲۰۱۵ با رقم ۵۴ سانتیمتر در سال در استان فارس این اتفاق ها ثبت شد. این در حالیست که فرونشست زمین تنها تا ۴ میلیمتر به عنوان شرایط بحرانی در نظر گرفته می‌شود، حال در ایران این رقم تا ۱۴۰‌ برابر افزایش داشته است.

به تعبیری پدیده آبکِشی و خاک کُشی در حال رخ دادن است که کشور را به یک چوب پنبه تبدیل کرده است. استفاده صحیح و مدیریت منابع آب مخصوصاً در بحث کشاورزی و صنعت مهمترین راهکار برای پیشگیری از وقایع جبران ناپذیر در آینده خواهد بود.

اکنون با افزایش تقاضا برای دریافت ویزای کشاورزی و مهاجرت کشاورزان ایرانی رو به رو هستیم. طبق تحقیقات به عمل آمده برخی از کشاوزان تولیدکننده عمده زعفران تمایل به کار و مهاجرت به کشورهای دیگر مانند استرالیا دارند زیرا کشور استرالیا از مهاجرت کشاورزان ایرانی که در کشت زعفران مهارت دارند استقبال می‌کند.

به گفته برخی کارشناسانِ مهاجرت، کشاورزان اراضی خود را می‌فروشند تا در کشورهای دیگر سرمایه‌‌گذاری کنند اما مالیات و قیمت بالای زمین باعث می‌شود به کارگری در زمین‌های کشاورزی دیگران یا اجاره زمین رضایت دهند.

در اتحادیه اروپا به ازاء هر هکتار زمین زراعی به کشاورز کمک مالی محسوسی می‌شود که بسیاری از هزینه‌های کشاورز و زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی را پوشش می‌دهد اما در کشور ما اینگونه نیست.