امروز: 17 بهمن 1401 ساعت: 13:45

مقداد تکلوزاده

تدوین پروتکلهای بهداشتی برای برداشت بهداشتی خرما

برداشت خرما در تابستان داغ مناطق جنوبی کشور با محدودیت امکانات رفاهی و با روش‌های سنتی یا نیمه‌مکانیزه انجام می‌گیرد. اکنون نیز حاصل یک سال تلاش کشاورزان زحمتکش این مناطق به ثمر نشسته و بعد از درجه‌بندی، شست‌وشو و بسته‌بندی،

آخرین اخبار